Escola bressol a Mollet del Vallès

L'escola bressol a Mollet compta amb instal·lacions ben equipades, espaioses, lluminoses i acollidores, que aporten unes bones condicions de seguritat i confort pels infants.

La comunicació escola-pares es diari, tenim l’agenda del centre per informar als pares, l’escola bressol facilita la comunicació verbal diària, entre els pares i el equip docent en els moments de deixar o recollir als nens.

A fi de cada trimestre entreguem un informe de l’evolució dels infants en qüestions d’adaptació, aprenentatge, capacitats i aspectes emocionals.

Divisió de l’espai:

  • 1 aula de lactants 0-1 anys
  • 1 aula de nens d’1 a 2 anys
  • 2 aules de nens de 2-3 anys
  • 1 sala de psicomotricitat.
  • 1 aula de descans.
  • Zona d’higiene en totes les aules
  • Sala gran polivalent/menjador
  • Cuina
  • Despatx

A més, l'escola bressol a Mollet disposa d'un gran pati exterior de 320 m2 amb diferents zones de jocs i hort. Si vol saber quins serveis de guarderia oferim, visiti la pestanya de serveis de la nostra escola bressol.